ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,286
3,856
7,142
212
ม.2
3,272
3,887
7,159
206
ม.3
3,297
3,832
7,129
209
รวมมัธยมต้น
9,855
11,575
21,430
627
ม.4
2,327
3,641
5,968
195
ม.5
1,978
3,543
5,521
186
ม.6
2,137
3,453
5,590
187
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,442
10,637
17,079
568
รวมทั้งหมด
16,297
22,212
38,509
1,195
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...