ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,298
3,830
7,128
211
ม.2
3,181
3,840
7,021
209
ม.3
3,144
3,866
7,010
205
รวมมัธยมต้น
9,623
11,536
21,159
625
ม.4
2,176
3,573
5,749
194
ม.5
2,083
3,390
5,473
190
ม.6
1,811
3,318
5,129
186
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,070
10,281
16,351
570
รวมทั้งหมด
15,693
21,817
37,510
1,195
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...