ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,715
4,306
8,021
232
ม.2
3,702
4,241
7,943
224
ม.3
3,587
4,020
7,607
213
รวมมัธยมต้น
11,004
12,567
23,571
669
ม.4
2,305
3,854
6,159
184
ม.5
2,198
3,730
5,928
181
ม.6
2,305
3,736
6,041
186
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,808
11,320
18,128
551
รวมทั้งหมด
17,812
23,887
41,699
1,220
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...