ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,829
4,125
7,954
229
ม.2
3,593
4,302
7,895
231
ม.3
3,594
4,211
7,805
224
รวมมัธยมต้น
11,016
12,638
23,654
684
ม.4
2,233
3,805
6,038
184
ม.5
2,186
3,711
5,897
181
ม.6
2,047
3,609
5,656
179
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,466
11,125
17,591
544
รวมทั้งหมด
17,482
23,763
41,245
1,228
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...