ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,085
3,204
6,289
190
ม.2
2,864
3,172
6,036
186
ม.3
2,815
3,205
6,020
188
รวมมัธยมต้น
8,764
9,581
18,345
564
ม.4
1,825
2,897
4,722
156
ม.5
1,888
2,706
4,594
165
ม.6
1,718
2,747
4,465
169
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,431
8,350
13,781
490
รวมทั้งหมด
14,195
17,931
32,126
1,054
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...