ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,051
3,191
6,242
187
ม.2
2,986
3,246
6,232
190
ม.3
2,659
3,134
5,793
186
รวมมัธยมต้น
8,696
9,571
18,267
563
ม.4
2,004
2,810
4,814
165
ม.5
1,797
2,835
4,632
172
ม.6
1,918
2,965
4,883
177
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,719
8,610
14,329
514
รวมทั้งหมด
14,415
18,181
32,596
1,077
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...