ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,099
3,200
6,299
196
ม.2
2,956
3,213
6,169
193
ม.3
2,666
3,107
5,773
186
รวมมัธยมต้น
8,721
9,520
18,241
575
ม.4
2,002
2,996
4,998
164
ม.5
1,724
2,830
4,554
159
ม.6
1,801
2,631
4,432
166
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,527
8,457
13,984
489
รวมทั้งหมด
14,248
17,977
32,225
1,064
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...