ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
5
2
7
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
11
4
15
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
27
15
42
5
ม.1
5,103
5,515
10,618
314
ม.2
5,288
5,823
11,111
306
ม.3
5,290
5,613
10,903
299
รวมมัธยมต้น
15,681
16,951
32,632
919
ม.4
3,910
5,731
9,641
287
ม.5
3,579
5,435
9,014
289
ม.6
3,611
5,643
9,254
293
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,100
16,809
27,909
869
รวมทั้งหมด
26,808
33,775
60,583
1,793
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...