ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
4
3
7
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
8
2
10
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
24
13
37
4
ม.1
5,311
5,679
10,990
320
ม.2
5,047
5,492
10,539
313
ม.3
5,107
5,731
10,838
306
รวมมัธยมต้น
15,465
16,902
32,367
939
ม.4
3,761
5,379
9,140
290
ม.5
3,324
5,279
8,603
283
ม.6
3,251
5,168
8,419
286
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,336
15,826
26,162
859
รวมทั้งหมด
25,825
32,741
58,566
1,802
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...