ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
6
4
10
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
15
9
24
3
ม.1
5,061
5,514
10,575
318
ม.2
5,170
5,675
10,845
320
ม.3
4,881
5,443
10,324
314
รวมมัธยมต้น
15,112
16,632
31,744
952
ม.4
3,854
5,568
9,422
294
ม.5
3,463
5,201
8,664
291
ม.6
3,223
5,147
8,370
284
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,540
15,916
26,456
869
รวมทั้งหมด
25,667
32,557
58,224
1,824
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...