ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,767
3,973
7,740
242
ม.2
3,768
4,030
7,798
246
ม.3
3,731
4,063
7,794
247
รวมมัธยมต้น
11,266
12,066
23,332
735
ม.4
2,647
4,101
6,748
224
ม.5
2,456
3,872
6,328
226
ม.6
2,385
3,800
6,185
224
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,488
11,773
19,261
674
รวมทั้งหมด
18,754
23,839
42,593
1,409
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...