ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6,067
6,973
13,040
377
ม.2
5,801
6,979
12,780
376
ม.3
6,201
7,077
13,278
382
รวมมัธยมต้น
18,069
21,029
39,098
1,135
ม.4
4,159
7,174
11,333
337
ม.5
3,912
7,132
11,044
338
ม.6
3,877
7,395
11,272
335
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,948
21,701
33,649
1,010
รวมทั้งหมด
30,017
42,730
72,747
2,145
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...