ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6,033
6,902
12,935
380
ม.2
6,017
6,965
12,982
384
ม.3
5,839
7,067
12,906
380
รวมมัธยมต้น
17,889
20,934
38,823
1,144
ม.4
4,188
6,875
11,063
332
ม.5
3,928
6,985
10,913
331
ม.6
3,717
7,029
10,746
332
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,833
20,889
32,722
995
รวมทั้งหมด
29,722
41,823
71,545
2,139
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...