ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,962
6,798
12,760
373
ม.2
6,007
6,943
12,950
381
ม.3
5,698
6,825
12,523
381
รวมมัธยมต้น
17,667
20,566
38,233
1,135
ม.4
3,763
6,864
10,627
327
ม.5
3,600
6,489
10,089
323
ม.6
3,347
6,510
9,857
325
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,710
19,863
30,573
975
รวมทั้งหมด
28,377
40,429
68,806
2,110
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...