ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
6,085
6,823
12,908
379
ม.2
5,805
6,745
12,550
368
ม.3
5,618
6,806
12,424
381
รวมมัธยมต้น
17,508
20,374
37,882
1,128
ม.4
4,231
7,036
11,267
347
ม.5
3,513
6,572
10,085
323
ม.6
3,453
6,286
9,739
319
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11,197
19,894
31,091
989
รวมทั้งหมด
28,705
40,268
68,973
2,117
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...