ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,705
3,175
5,880
172
ม.2
2,817
3,194
6,011
175
ม.3
2,652
3,105
5,757
170
รวมมัธยมต้น
8,174
9,474
17,648
517
ม.4
1,981
3,100
5,081
149
ม.5
1,707
2,789
4,496
150
ม.6
1,666
2,784
4,450
147
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,354
8,673
14,027
446
รวมทั้งหมด
13,528
18,147
31,675
963
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...