ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,398
5,723
11,121
312
ม.2
4,872
5,591
10,463
298
ม.3
4,603
5,689
10,292
305
รวมมัธยมต้น
14,873
17,003
31,876
915
ม.4
3,707
5,835
9,542
279
ม.5
3,388
5,696
9,084
283
ม.6
3,126
5,737
8,863
287
ปวช.1
41
74
115
4
ปวช.2
24
62
86
4
ปวช.3
14
56
70
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10,300
17,460
27,760
860
รวมทั้งหมด
25,173
34,463
59,636
1,775
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...