ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
5,123
5,605
10,728
308
ม.2
5,164
5,680
10,844
312
ม.3
4,657
5,533
10,190
300
รวมมัธยมต้น
14,944
16,818
31,762
920
ม.4
3,505
5,894
9,399
279
ม.5
3,235
5,548
8,783
278
ม.6
3,152
5,481
8,633
280
ปวช.1
57
101
158
4
ปวช.2
26
68
94
3
ปวช.3
22
58
80
3
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
9,997
17,150
27,147
847
รวมทั้งหมด
24,941
33,968
58,909
1,767
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...