ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,676
4,023
7,699
219
ม.2
3,480
4,106
7,586
216
ม.3
3,370
3,973
7,343
214
รวมมัธยมต้น
10,526
12,102
22,628
649
ม.4
3,081
4,901
7,982
240
ม.5
2,757
4,558
7,315
233
ม.6
2,539
4,341
6,880
233
ปวช.1
28
0
28
1
ปวช.2
26
0
26
1
ปวช.3
29
0
29
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,460
13,800
22,260
709
รวมทั้งหมด
18,986
25,902
44,888
1,358
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...