ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,483
2,839
5,322
159
ม.2
2,461
2,783
5,244
160
ม.3
2,531
2,883
5,414
165
รวมมัธยมต้น
7,475
8,505
15,980
484
ม.4
1,937
2,826
4,763
169
ม.5
1,838
2,739
4,577
170
ม.6
1,917
2,728
4,645
170
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,692
8,293
13,985
509
รวมทั้งหมด
13,167
16,798
29,965
993
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...