ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,017
3,362
6,379
191
ม.2
3,066
3,241
6,307
187
ม.3
2,902
3,220
6,122
185
รวมมัธยมต้น
8,985
9,823
18,808
563
ม.4
2,426
3,419
5,845
182
ม.5
2,248
3,246
5,494
182
ม.6
2,181
3,162
5,343
182
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6,855
9,827
16,682
546
รวมทั้งหมด
15,840
19,650
35,490
1,109
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...