ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,540
3,801
7,341
209
ม.2
3,532
3,762
7,294
206
ม.3
3,378
3,663
7,041
201
รวมมัธยมต้น
10,450
11,226
21,676
616
ม.4
2,734
4,037
6,771
219
ม.5
2,721
3,983
6,704
222
ม.6
2,691
3,894
6,585
222
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
9
0
9
1
ปวช.3
7
0
7
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,162
11,914
20,076
665
รวมทั้งหมด
18,612
23,140
41,752
1,281
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...