ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,505
3,620
7,125
215
ม.2
3,530
3,820
7,350
207
ม.3
3,502
3,754
7,256
204
รวมมัธยมต้น
10,537
11,194
21,731
626
ม.4
2,793
3,932
6,725
217
ม.5
2,484
3,858
6,342
216
ม.6
2,622
3,873
6,495
222
ปวช.1
18
0
18
1
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
9
0
9
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,926
11,663
19,589
657
รวมทั้งหมด
18,463
22,857
41,320
1,283
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...