ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,519
3,776
7,295
214
ม.2
3,447
3,612
7,059
212
ม.3
3,402
3,736
7,138
205
รวมมัธยมต้น
10,368
11,124
21,492
631
ม.4
2,860
4,096
6,956
219
ม.5
2,523
3,721
6,244
214
ม.6
2,255
3,700
5,955
217
ปวช.1
21
0
21
1
ปวช.2
16
0
16
1
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,675
11,517
19,192
652
รวมทั้งหมด
18,043
22,641
40,684
1,283
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...