ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3,384
3,720
7,104
210
ม.2
3,485
3,769
7,254
213
ม.3
3,336
3,559
6,895
212
รวมมัธยมต้น
10,205
11,048
21,253
635
ม.4
3,073
4,201
7,274
223
ม.5
2,635
3,924
6,559
218
ม.6
2,426
3,648
6,074
214
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
19
0
19
1
ปวช.3
16
0
16
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8,169
11,773
19,942
657
รวมทั้งหมด
18,374
22,821
41,195
1,292
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...