ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,320
2,517
4,837
144
ม.2
2,305
2,647
4,952
142
ม.3
2,239
2,554
4,793
138
รวมมัธยมต้น
6,864
7,718
14,582
424
ม.4
1,787
2,823
4,610
145
ม.5
1,584
2,526
4,110
143
ม.6
1,548
2,541
4,089
142
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,919
7,890
12,809
430
รวมทั้งหมด
11,783
15,608
27,391
854
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...