ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,369
2,647
5,016
142
ม.2
2,260
2,549
4,809
140
ม.3
2,563
2,671
5,234
140
รวมมัธยมต้น
7,192
7,867
15,059
422
ม.4
1,794
2,749
4,543
141
ม.5
1,624
2,678
4,302
142
ม.6
1,817
2,706
4,523
144
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
5,235
8,133
13,368
427
รวมทั้งหมด
12,427
16,000
28,427
849
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...