ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
2,316
2,583
4,899
145
ม.2
2,242
2,482
4,724
142
ม.3
2,169
2,588
4,757
142
รวมมัธยมต้น
6,727
7,653
14,380
429
ม.4
1,790
2,754
4,544
148
ม.5
1,581
2,655
4,236
145
ม.6
1,508
2,427
3,935
142
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
4,879
7,836
12,715
435
รวมทั้งหมด
11,606
15,489
27,095
864
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...