ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,215
4,298
8,513
236
ม.2
4,061
4,357
8,418
233
ม.3
4,004
4,230
8,234
232
รวมมัธยมต้น
12,280
12,885
25,165
701
ม.4
2,733
4,109
6,842
214
ม.5
2,492
3,657
6,149
209
ม.6
2,485
3,666
6,151
206
ปวช.1
14
35
49
1
ปวช.2
12
26
38
1
ปวช.3
19
17
36
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,755
11,510
19,265
632
รวมทั้งหมด
20,035
24,395
44,430
1,333
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...