ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,150
4,411
8,561
234
ม.2
4,098
4,312
8,410
234
ม.3
4,038
4,291
8,329
233
รวมมัธยมต้น
12,286
13,014
25,300
701
ม.4
2,732
3,860
6,592
207
ม.5
2,593
3,789
6,382
207
ม.6
2,420
3,808
6,228
205
ปวช.1
12
28
40
1
ปวช.2
20
20
40
1
ปวช.3
9
36
45
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,786
11,541
19,327
622
รวมทั้งหมด
20,072
24,555
44,627
1,323
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...