ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4,161
4,475
8,636
238
ม.2
4,140
4,256
8,396
236
ม.3
3,869
4,255
8,124
232
รวมมัธยมต้น
12,170
12,986
25,156
706
ม.4
2,730
4,105
6,835
215
ม.5
2,455
3,831
6,286
212
ม.6
2,300
3,502
5,802
206
ปวช.1
21
24
45
1
ปวช.2
11
32
43
1
ปวช.3
12
25
37
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
7,529
11,519
19,048
636
รวมทั้งหมด
19,699
24,505
44,204
1,342
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...