ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
70
77
147
20
อบ.2
1,146
1,067
2,213
169
อบ.3
1,159
1,139
2,298
170
รวม อบ.
2,375
2,283
4,658
359
ป.1
1,399
1,290
2,689
174
ป.2
1,509
1,304
2,813
177
ป.3
1,398
1,248
2,646
173
ป.4
1,451
1,242
2,693
173
ป.5
1,486
1,336
2,822
176
ป.6
1,514
1,287
2,801
170
รวมประถม
8,757
7,707
16,464
1,043
ม.1
637
426
1,063
54
ม.2
585
496
1,081
54
ม.3
592
433
1,025
54
รวมมัธยมต้น
1,814
1,355
3,169
162
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,946
11,345
24,291
1,564
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...