ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
50
61
111
19
อบ.2
1,133
985
2,118
167
อบ.3
1,163
1,083
2,246
170
รวม อบ.
2,346
2,129
4,475
356
ป.1
1,294
1,222
2,516
175
ป.2
1,375
1,265
2,640
173
ป.3
1,498
1,296
2,794
177
ป.4
1,399
1,250
2,649
172
ป.5
1,459
1,226
2,685
175
ป.6
1,478
1,346
2,824
175
รวมประถม
8,503
7,605
16,108
1,047
ม.1
662
458
1,120
55
ม.2
584
389
973
54
ม.3
564
476
1,040
54
รวมมัธยมต้น
1,810
1,323
3,133
163
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12,659
11,057
23,716
1,566
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...