ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
152
143
295
28
อบ.2
888
840
1,728
145
อบ.3
951
899
1,850
148
รวม อบ.
1,991
1,882
3,873
321
ป.1
1,146
1,059
2,205
158
ป.2
1,156
1,143
2,299
156
ป.3
1,165
1,135
2,300
155
ป.4
1,227
1,178
2,405
157
ป.5
1,194
1,068
2,262
156
ป.6
1,240
1,116
2,356
157
รวมประถม
7,128
6,699
13,827
939
ม.1
323
235
558
39
ม.2
327
214
541
38
ม.3
302
229
531
38
รวมมัธยมต้น
952
678
1,630
115
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,071
9,259
19,330
1,375
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...