ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
30
22
52
6
อบ.2
590
537
1,127
102
อบ.3
618
606
1,224
103
รวม อบ.
1,238
1,165
2,403
211
ป.1
694
612
1,306
104
ป.2
782
710
1,492
106
ป.3
808
816
1,624
108
ป.4
797
703
1,500
108
ป.5
891
768
1,659
111
ป.6
842
771
1,613
109
รวมประถม
4,814
4,380
9,194
646
ม.1
318
261
579
38
ม.2
296
220
516
40
ม.3
334
269
603
41
รวมมัธยมต้น
948
750
1,698
119
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,000
6,295
13,295
976
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...