ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
63
50
113
18
อบ.2
606
589
1,195
106
อบ.3
665
586
1,251
107
รวม อบ.
1,334
1,225
2,559
231
ป.1
775
704
1,479
108
ป.2
797
802
1,599
107
ป.3
784
693
1,477
107
ป.4
886
775
1,661
112
ป.5
856
774
1,630
110
ป.6
846
805
1,651
108
รวมประถม
4,944
4,553
9,497
652
ม.1
313
228
541
40
ม.2
342
278
620
42
ม.3
297
255
552
42
รวมมัธยมต้น
952
761
1,713
124
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,230
6,539
13,769
1,007
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...