ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
107
123
230
28
อบ.2
646
611
1,257
107
อบ.3
741
698
1,439
108
รวม อบ.
1,494
1,432
2,926
243
ป.1
809
809
1,618
109
ป.2
805
686
1,491
108
ป.3
896
787
1,683
112
ป.4
839
767
1,606
110
ป.5
859
815
1,674
109
ป.6
901
846
1,747
112
รวมประถม
5,109
4,710
9,819
660
ม.1
369
288
657
42
ม.2
321
265
586
42
ม.3
327
244
571
43
รวมมัธยมต้น
1,017
797
1,814
127
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,620
6,939
14,559
1,030
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...