ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
111
119
230
40
อบ.2
743
684
1,427
110
อบ.3
794
789
1,583
112
รวม อบ.
1,648
1,592
3,240
262
ป.1
812
707
1,519
113
ป.2
908
785
1,693
115
ป.3
847
777
1,624
114
ป.4
876
818
1,694
115
ป.5
894
841
1,735
115
ป.6
915
869
1,784
116
รวมประถม
5,252
4,797
10,049
688
ม.1
347
263
610
42
ม.2
360
263
623
44
ม.3
313
238
551
43
รวมมัธยมต้น
1,020
764
1,784
129
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
7,920
7,153
15,073
1,079
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...