ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
257
229
486
34
อบ.2
1,365
1,286
2,651
141
อบ.3
1,348
1,268
2,616
142
รวม อบ.
2,970
2,783
5,753
317
ป.1
1,645
1,469
3,114
143
ป.2
1,609
1,503
3,112
144
ป.3
1,456
1,299
2,755
140
ป.4
1,496
1,354
2,850
140
ป.5
1,537
1,311
2,848
140
ป.6
1,484
1,367
2,851
139
รวมประถม
9,227
8,303
17,530
846
ม.1
516
396
912
34
ม.2
446
406
852
33
ม.3
482
379
861
35
รวมมัธยมต้น
1,444
1,181
2,625
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,641
12,267
25,908
1,265
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...