ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
281
256
537
34
อบ.2
1,299
1,208
2,507
138
อบ.3
1,477
1,335
2,812
141
รวม อบ.
3,057
2,799
5,856
313
ป.1
1,650
1,519
3,169
144
ป.2
1,479
1,282
2,761
141
ป.3
1,479
1,363
2,842
140
ป.4
1,547
1,317
2,864
141
ป.5
1,481
1,365
2,846
138
ป.6
1,443
1,332
2,775
138
รวมประถม
9,079
8,178
17,257
842
ม.1
494
430
924
34
ม.2
549
417
966
35
ม.3
407
365
772
33
รวมมัธยมต้น
1,450
1,212
2,662
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13,586
12,189
25,775
1,257
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...