ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
208
211
419
31
อบ.2
1,994
1,835
3,829
162
อบ.3
2,305
2,228
4,533
171
รวม อบ.
4,507
4,274
8,781
364
ป.1
2,969
2,708
5,677
200
ป.2
2,741
2,453
5,194
187
ป.3
2,840
2,532
5,372
191
ป.4
2,805
2,508
5,313
192
ป.5
2,766
2,560
5,326
187
ป.6
2,759
2,448
5,207
186
รวมประถม
16,880
15,209
32,089
1,143
ม.1
1,175
957
2,132
68
ม.2
1,097
945
2,042
67
ม.3
902
780
1,682
58
รวมมัธยมต้น
3,174
2,682
5,856
193
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24,561
22,165
46,726
1,700
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...