ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
209
201
410
27
อบ.2
1,965
1,832
3,797
173
อบ.3
2,129
1,947
4,076
171
รวม อบ.
4,303
3,980
8,283
371
ป.1
3,080
2,845
5,925
205
ป.2
2,899
2,695
5,594
196
ป.3
2,789
2,436
5,225
187
ป.4
2,861
2,562
5,423
191
ป.5
2,830
2,528
5,358
189
ป.6
2,801
2,568
5,369
188
รวมประถม
17,260
15,634
32,894
1,156
ม.1
1,180
893
2,073
66
ม.2
1,081
926
2,007
65
ม.3
954
866
1,820
64
รวมมัธยมต้น
3,215
2,685
5,900
195
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24,778
22,299
47,077
1,722
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...