ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
209
236
445
38
อบ.2
874
869
1,743
99
อบ.3
1,080
975
2,055
104
รวม อบ.
2,163
2,080
4,243
241
ป.1
1,315
1,178
2,493
109
ป.2
1,135
1,035
2,170
107
ป.3
1,141
1,072
2,213
108
ป.4
1,146
984
2,130
108
ป.5
1,108
1,014
2,122
109
ป.6
1,116
1,049
2,165
107
รวมประถม
6,961
6,332
13,293
648
ม.1
265
220
485
21
ม.2
213
159
372
19
ม.3
192
158
350
18
รวมมัธยมต้น
670
537
1,207
58
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,794
8,949
18,743
947
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...