ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
233
215
448
37
อบ.2
794
745
1,539
100
อบ.3
933
918
1,851
103
รวม อบ.
1,960
1,878
3,838
240
ป.1
1,251
1,110
2,361
110
ป.2
1,180
1,065
2,245
107
ป.3
1,082
994
2,076
107
ป.4
1,127
1,043
2,170
108
ป.5
1,114
974
2,088
108
ป.6
1,069
993
2,062
109
รวมประถม
6,823
6,179
13,002
649
ม.1
258
163
421
20
ม.2
228
198
426
21
ม.3
177
149
326
18
รวมมัธยมต้น
663
510
1,173
59
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9,446
8,567
18,013
948
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...