ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
309
254
563
45
อบ.2
726
728
1,454
92
อบ.3
906
768
1,674
94
รวม อบ.
1,941
1,750
3,691
231
ป.1
1,349
1,139
2,488
114
ป.2
1,139
992
2,131
111
ป.3
1,192
1,126
2,318
111
ป.4
1,140
1,060
2,200
111
ป.5
1,125
1,082
2,207
108
ป.6
1,130
1,027
2,157
108
รวมประถม
7,075
6,426
13,501
663
ม.1
529
502
1,031
36
ม.2
484
435
919
36
ม.3
402
342
744
32
รวมมัธยมต้น
1,415
1,279
2,694
104
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,431
9,455
19,886
998
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...