ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
279
240
519
44
อบ.2
702
657
1,359
92
อบ.3
762
738
1,500
93
รวม อบ.
1,743
1,635
3,378
229
ป.1
1,272
1,116
2,388
120
ป.2
1,215
1,050
2,265
114
ป.3
1,106
969
2,075
115
ป.4
1,159
1,078
2,237
118
ป.5
1,130
1,049
2,179
115
ป.6
1,106
1,079
2,185
116
รวมประถม
6,988
6,341
13,329
698
ม.1
449
386
835
34
ม.2
467
469
936
36
ม.3
442
398
840
34
รวมมัธยมต้น
1,358
1,253
2,611
104
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,089
9,229
19,318
1,031
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...