ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
130
111
241
19
อบ.2
1,236
1,076
2,312
120
อบ.3
1,231
1,147
2,378
124
รวม อบ.
2,597
2,334
4,931
263
ป.1
1,511
1,250
2,761
123
ป.2
1,403
1,295
2,698
122
ป.3
1,212
1,197
2,409
118
ป.4
1,198
1,124
2,322
118
ป.5
1,180
1,100
2,280
117
ป.6
1,070
1,101
2,171
116
รวมประถม
7,574
7,067
14,641
714
ม.1
418
365
783
31
ม.2
385
331
716
29
ม.3
358
318
676
29
รวมมัธยมต้น
1,161
1,014
2,175
89
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,332
10,415
21,747
1,066
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...