ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
137
129
266
22
อบ.2
1,238
1,147
2,385
125
อบ.3
1,408
1,204
2,612
128
รวม อบ.
2,783
2,480
5,263
275
ป.1
1,557
1,390
2,947
123
ป.2
1,266
1,241
2,507
120
ป.3
1,242
1,137
2,379
118
ป.4
1,200
1,114
2,314
117
ป.5
1,104
1,125
2,229
116
ป.6
1,172
1,099
2,271
115
รวมประถม
7,541
7,106
14,647
709
ม.1
480
361
841
33
ม.2
422
375
797
30
ม.3
336
338
674
30
รวมมัธยมต้น
1,238
1,074
2,312
93
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,562
10,660
22,222
1,077
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...