ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
87
65
152
11
อบ.2
1,797
1,647
3,444
168
อบ.3
1,801
1,650
3,451
170
รวม อบ.
3,685
3,362
7,047
349
ป.1
1,862
1,625
3,487
177
ป.2
1,851
1,788
3,639
179
ป.3
1,952
1,789
3,741
179
ป.4
1,973
1,730
3,703
177
ป.5
1,919
1,707
3,626
177
ป.6
1,875
1,785
3,660
176
รวมประถม
11,432
10,424
21,856
1,065
ม.1
681
526
1,207
46
ม.2
603
480
1,083
45
ม.3
530
467
997
45
รวมมัธยมต้น
1,814
1,473
3,287
136
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,931
15,259
32,190
1,550
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...