ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
172
177
349
18
อบ.2
1,561
1,440
3,001
168
อบ.3
1,812
1,676
3,488
167
รวม อบ.
3,545
3,293
6,838
353
ป.1
1,984
1,758
3,742
182
ป.2
1,835
1,602
3,437
173
ป.3
1,827
1,774
3,601
180
ป.4
1,958
1,769
3,727
177
ป.5
1,925
1,722
3,647
176
ป.6
1,892
1,693
3,585
177
รวมประถม
11,421
10,318
21,739
1,065
ม.1
613
501
1,114
46
ม.2
613
515
1,128
45
ม.3
530
455
985
45
รวมมัธยมต้น
1,756
1,471
3,227
136
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,722
15,082
31,804
1,554
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...