ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
129
140
269
14
อบ.2
1,521
1,490
3,011
169
อบ.3
1,588
1,443
3,031
170
รวม อบ.
3,238
3,073
6,311
353
ป.1
1,947
1,791
3,738
179
ป.2
1,935
1,719
3,654
180
ป.3
1,794
1,553
3,347
170
ป.4
1,826
1,757
3,583
177
ป.5
1,925
1,726
3,651
176
ป.6
1,902
1,720
3,622
177
รวมประถม
11,329
10,266
21,595
1,059
ม.1
536
438
974
45
ม.2
547
489
1,036
45
ม.3
562
505
1,067
44
รวมมัธยมต้น
1,645
1,432
3,077
134
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
16,212
14,771
30,983
1,546
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...