ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
210
233
443
35
อบ.2
1,036
910
1,946
131
อบ.3
1,101
949
2,050
133
รวม อบ.
2,347
2,092
4,439
299
ป.1
1,183
1,056
2,239
137
ป.2
1,149
1,068
2,217
138
ป.3
1,060
1,026
2,086
134
ป.4
1,093
959
2,052
132
ป.5
1,093
958
2,051
134
ป.6
1,086
961
2,047
136
รวมประถม
6,664
6,028
12,692
811
ม.1
436
317
753
33
ม.2
427
324
751
34
ม.3
404
339
743
34
รวมมัธยมต้น
1,267
980
2,247
101
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
10,278
9,100
19,378
1,211
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...