ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
77
100
177
21
อบ.2
896
815
1,711
116
อบ.3
920
816
1,736
120
รวม อบ.
1,893
1,731
3,624
257
ป.1
926
809
1,735
120
ป.2
993
815
1,808
120
ป.3
892
810
1,702
117
ป.4
867
861
1,728
118
ป.5
930
810
1,740
117
ป.6
847
785
1,632
118
รวมประถม
5,455
4,890
10,345
710
ม.1
501
394
895
34
ม.2
440
374
814
34
ม.3
396
361
757
34
รวมมัธยมต้น
1,337
1,129
2,466
102
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,685
7,750
16,435
1,069
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560
Loading...