ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
73
69
142
19
อบ.2
796
721
1,517
119
อบ.3
787
761
1,548
117
รวม อบ.
1,656
1,551
3,207
255
ป.1
928
849
1,777
119
ป.2
907
788
1,695
119
ป.3
909
777
1,686
115
ป.4
996
794
1,790
118
ป.5
878
813
1,691
115
ป.6
843
865
1,708
117
รวมประถม
5,461
4,886
10,347
703
ม.1
466
390
856
35
ม.2
394
353
747
35
ม.3
438
379
817
34
รวมมัธยมต้น
1,298
1,122
2,420
104
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
8,415
7,559
15,974
1,062
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...