ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
292
293
585
56
อบ.2
1,324
1,303
2,627
167
อบ.3
1,493
1,360
2,853
174
รวม อบ.
3,109
2,956
6,065
397
ป.1
1,572
1,445
3,017
177
ป.2
1,725
1,505
3,230
182
ป.3
1,706
1,651
3,357
178
ป.4
1,689
1,501
3,190
178
ป.5
1,673
1,644
3,317
177
ป.6
1,677
1,553
3,230
178
รวมประถม
10,042
9,299
19,341
1,070
ม.1
628
555
1,183
51
ม.2
605
553
1,158
49
ม.3
592
541
1,133
50
รวมมัธยมต้น
1,825
1,649
3,474
150
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,976
13,904
28,880
1,617
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2563
Loading...