ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
242
238
480
27
อบ.2
1,076
998
2,074
129
อบ.3
1,111
1,061
2,172
129
รวม อบ.
2,429
2,297
4,726
285
ป.1
1,307
1,227
2,534
133
ป.2
1,296
1,180
2,476
132
ป.3
1,149
1,113
2,262
132
ป.4
1,198
1,182
2,380
129
ป.5
1,186
1,109
2,295
131
ป.6
1,149
1,115
2,264
130
รวมประถม
7,285
6,926
14,211
787
ม.1
491
400
891
39
ม.2
469
462
931
39
ม.3
452
402
854
38
รวมมัธยมต้น
1,412
1,264
2,676
116
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
11,126
10,487
21,613
1,188
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...