ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
347
288
635
60
อบ.2
1,648
1,639
3,287
180
อบ.3
1,812
1,755
3,567
181
รวม อบ.
3,807
3,682
7,489
421
ป.1
2,422
2,099
4,521
199
ป.2
2,231
2,056
4,287
195
ป.3
2,237
2,143
4,380
196
ป.4
2,387
2,166
4,553
197
ป.5
2,419
2,245
4,664
196
ป.6
2,493
2,322
4,815
201
รวมประถม
14,189
13,031
27,220
1,184
ม.1
646
439
1,085
44
ม.2
621
470
1,091
44
ม.3
507
392
899
41
รวมมัธยมต้น
1,774
1,301
3,075
129
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
19,770
18,014
37,784
1,734
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...