ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
250
231
481
55
อบ.2
1,294
1,226
2,520
185
อบ.3
1,287
1,216
2,503
186
รวม อบ.
2,831
2,673
5,504
426
ป.1
1,655
1,451
3,106
197
ป.2
1,662
1,489
3,151
194
ป.3
1,556
1,397
2,953
191
ป.4
1,689
1,467
3,156
193
ป.5
1,580
1,452
3,032
191
ป.6
1,657
1,524
3,181
189
รวมประถม
9,799
8,780
18,579
1,155
ม.1
609
369
978
49
ม.2
569
469
1,038
49
ม.3
518
437
955
48
รวมมัธยมต้น
1,696
1,275
2,971
146
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
14,326
12,728
27,054
1,727
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...