ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
428
355
783
75
อบ.2
1,395
1,314
2,709
197
อบ.3
1,455
1,371
2,826
197
รวม อบ.
3,278
3,040
6,318
469
ป.1
1,659
1,587
3,246
203
ป.2
1,731
1,608
3,339
205
ป.3
1,592
1,372
2,964
199
ป.4
1,592
1,499
3,091
199
ป.5
1,712
1,536
3,248
201
ป.6
1,680
1,573
3,253
204
รวมประถม
9,966
9,175
19,141
1,211
ม.1
880
631
1,511
70
ม.2
763
600
1,363
71
ม.3
728
625
1,353
70
รวมมัธยมต้น
2,371
1,856
4,227
211
ม.4
25
30
55
4
ม.5
23
45
68
4
ม.6
19
26
45
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
67
101
168
12
รวมทั้งหมด
15,682
14,172
29,854
1,903
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...