ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
412
407
819
76
อบ.2
1,466
1,348
2,814
195
อบ.3
1,519
1,490
3,009
196
รวม อบ.
3,397
3,245
6,642
467
ป.1
1,780
1,644
3,424
204
ป.2
1,597
1,399
2,996
199
ป.3
1,597
1,477
3,074
199
ป.4
1,700
1,540
3,240
200
ป.5
1,686
1,570
3,256
206
ป.6
1,752
1,604
3,356
204
รวมประถม
10,112
9,234
19,346
1,212
ม.1
867
616
1,483
72
ม.2
838
658
1,496
71
ม.3
772
571
1,343
71
รวมมัธยมต้น
2,477
1,845
4,322
214
ม.4
34
54
88
5
ม.5
24
29
53
5
ม.6
28
41
69
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
86
124
210
14
รวมทั้งหมด
16,072
14,448
30,520
1,907
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...