ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
458
409
867
74
อบ.2
1,470
1,400
2,870
191
อบ.3
1,459
1,473
2,932
188
รวม อบ.
3,387
3,282
6,669
453
ป.1
1,829
1,638
3,467
200
ป.2
1,917
1,704
3,621
202
ป.3
1,788
1,579
3,367
202
ป.4
1,813
1,674
3,487
198
ป.5
1,773
1,611
3,384
200
ป.6
1,853
1,597
3,450
201
รวมประถม
10,973
9,803
20,776
1,203
ม.1
979
771
1,750
74
ม.2
1,012
766
1,778
75
ม.3
809
690
1,499
72
รวมมัธยมต้น
2,800
2,227
5,027
221
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,160
15,312
32,472
1,877
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...