ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
480
434
914
76
อบ.2
1,444
1,453
2,897
194
อบ.3
1,651
1,504
3,155
198
รวม อบ.
3,575
3,391
6,966
468
ป.1
2,009
1,712
3,721
203
ป.2
1,804
1,563
3,367
203
ป.3
1,798
1,670
3,468
202
ป.4
1,750
1,589
3,339
198
ป.5
1,862
1,598
3,460
201
ป.6
1,845
1,700
3,545
204
รวมประถม
11,068
9,832
20,900
1,211
ม.1
1,110
794
1,904
75
ม.2
984
766
1,750
73
ม.3
758
672
1,430
70
รวมมัธยมต้น
2,852
2,232
5,084
218
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17,495
15,455
32,950
1,897
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...