ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
253
256
509
67
อบ.2
1,301
1,349
2,650
223
อบ.3
1,410
1,340
2,750
225
รวม อบ.
2,964
2,945
5,909
515
ป.1
1,597
1,471
3,068
227
ป.2
1,673
1,536
3,209
231
ป.3
1,472
1,355
2,827
226
ป.4
1,583
1,479
3,062
225
ป.5
1,597
1,480
3,077
228
ป.6
1,597
1,553
3,150
227
รวมประถม
9,519
8,874
18,393
1,364
ม.1
959
740
1,699
82
ม.2
864
766
1,630
83
ม.3
816
726
1,542
83
รวมมัธยมต้น
2,639
2,232
4,871
248
ม.4
132
194
326
9
ม.5
89
188
277
10
ม.6
85
174
259
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
306
556
862
27
รวมทั้งหมด
15,428
14,607
30,035
2,154
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
Loading...