ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
318
315
633
71
อบ.2
1,386
1,309
2,695
223
อบ.3
1,560
1,442
3,002
221
รวม อบ.
3,264
3,066
6,330
515
ป.1
1,673
1,540
3,213
225
ป.2
1,486
1,359
2,845
223
ป.3
1,559
1,468
3,027
224
ป.4
1,571
1,456
3,027
224
ป.5
1,603
1,537
3,140
221
ป.6
1,667
1,441
3,108
222
รวมประถม
9,559
8,801
18,360
1,339
ม.1
937
777
1,714
84
ม.2
920
768
1,688
84
ม.3
909
747
1,656
84
รวมมัธยมต้น
2,766
2,292
5,058
252
ม.4
111
207
318
10
ม.5
88
184
272
8
ม.6
110
145
255
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
309
536
845
26
รวมทั้งหมด
15,898
14,695
30,593
2,132
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2561
Loading...